نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse شرکت برق منطقه غرب کشورشرکت برق منطقه غرب کشور
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">میز خدمت الکترونیکی</span>میز خدمت الکترونیکی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">راهنمای استفاده از خدمات الکترونیکی</span>راهنمای استفاده از خدمات الکترونیکی
راهنمای تعریف پروژه تحقیقاتی
راهنمای فرم مشخصات کلی اعضای هیات علمی
راهنمای فرم داوری اولیه
راهنمای فرم داوری نهایی
راهنمای درخواست ترجمه/تالیف
راهنمای درخواست عضویت در کتابخانه شرکت
راهنمای مراحل واگذاری انشعاب
راهنمای مشاهده صورتحساب برق مشترکین
راهنمای درخواست صدور صورتحساب المثنی
راهنمای درخواست تغییر نام و مشخصات مشترکین سنگین
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">قابل ارایه به عموم مردم</span>قابل ارایه به عموم مردم
اگهی مزایده و مناقصه
رسیدگی به نامه های مردمی
درخواست مشارکت در تولیدات پراکنده
تحقیقات و پروژه ها
رسیدگی و ثبت شکایات
مشارکت الکترونیکی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مشترکین صنعتی</span>مشترکین صنعتی
شناسنامه خدمات مشترکین
اطلاع رسانی ها و راهنمای خدمات مشترکین
پنجره واحد مشترکین صنعت برق
سیستم جامع امور مشترکین
اطلاع رسانی الکترونیک
شناسنامه خدمات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مشاوران و پیمانکاران</span>مشاوران و پیمانکاران
پیمانکاران طرح و توسعه
سامانه اطلاع رسانی معاملات توانیر
خدمات الکترونیک
رهگیری تماس
میز خدمت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحدهای شرکت</span>واحدهای شرکت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت برنامه ریزی و تحقیقات</span>معاونت برنامه ریزی و تحقیقات
دفتر تحقیقات و کنترل کیفیت تجهیزات
دفتر فناوری ارتباطات و مدیریت اطلاعات
دفتر برنامه ریزی فنی و برآورد بار
دفتر خدمات مشترکین و مدیریت مصرف و وصول درآمد
دفتر بودجه
دفتر تولید پراکنده و انرژی های تجدیدپذیر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت منابع انسانی</span>معاونت منابع انسانی
امور کارکنان و رفاه
دفتر مدیریت استراتژیک و بهره وری
دفتر برنامه ریزی منابع انسانی و آموزش
دفتر سازماندهی و بهبود روش ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حوزه مدیرعامل</span>حوزه مدیرعامل
دفتر هیئت مدیره و مدیر عامل و حسابرسی داخلی
دفتر حراست
دفتر حقوقی
دفتر روابط عمومی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت مالی و پشتیبانی</span>معاونت مالی و پشتیبانی
امور مالی و ذیحسابی
امور تدارکات و قراردادها
اداره نظارت بر خدمات عمومی
معاونت بهره برداری
معاونت طرح و توسعه
مشاوران مدیر عامل
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">قوانین و مقررات</span>قوانین و مقررات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مشاور ایثارگر</span>مشاور ایثارگر
دستورالعمل و بخشنامه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مشاور زنان و خانواده</span>مشاور زنان و خانواده
قوانین مرتبط با زنان شاغل
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفتر تحقیقات</span>دفتر تحقیقات
آیین نامه ها
دستورالعمل ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفتر تداراکات و قراردادها</span>دفتر تداراکات و قراردادها
قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های اجرایی آن
قوانین و الزامات به تفکیک نوع پروژه
آیین نامه های اجرایی قانون مناقصات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;"> قوانین و مقررات قضایی</span> قوانین و مقررات قضایی
قانون‏ اساسی‏ جمهوری اسلامی ایران
قانون دیوان محاسبات کشور
قانون سازمان برق ایران
اصلاحیه قانون سازمان برق
قانون استقلال شرکت‌های توزیع نیروی برق در استان‌ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت مالی و پشتیبانی</span>معاونت مالی و پشتیبانی
آیین نامه معاملات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفتر سازماندهی و بهبود روش ها</span>دفتر سازماندهی و بهبود روش ها
تفویض اختیار
بخشنامه ها و دستورالعمل ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفتر بودجه</span>دفتر بودجه
قوانین
بخشنامه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفتر برنامه ریزی منابع انسانی و آموزش</span>دفتر برنامه ریزی منابع انسانی و آموزش
بخشنامه ها و آیین نامه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره ما</span>درباره ما
تاریخچه
استراتژی ها، راهبردها و برنامه های عملیاتی
ساختار سازمانی
شرکتهای تولید و توزیع حیطه فعالیت برق غرب
منشور اخلاقی
بیانیه ماموریت دستگاه
خط مشی و اهداف
گواهی نامه ها
افتخارات و موفقیت ها
مدیران عامل شرکت از بدو تاسیس تا کنون
اهداف پرتال برق غرب
معرفی دستگاه
معرفی رییس دستگاه
آگهی ها و رویه های استخدام
متصدیان پست های سازمانی
مدیران سازمان و وظایف، مسئولیتها و رزومه ها
تماس با ما
خدمات مشترکین
مدیریت مصرف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ویژه کارکنان</span>ویژه کارکنان
سامانه پرسنل
ایمیل ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پدافند غیر عامل</span>پدافند غیر عامل
نظام نامه، سیاست ها و دستورالعمل ها
گالری
مباحث آموزشی
گزارش عملکرد تا سال 94
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;"> مفاهیم پدافند غیرعامل</span> مفاهیم پدافند غیرعامل
پدافند غیر عامل 1
پدافند غیرعامل 2
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سوابق</span>سوابق
اخبار
مناقصه ها و مزایده ها
اطلاعیه ها
آیین نامه ها و قوانین و مقررات
استانداردها
تعرفه های برق
عکس
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">عملکرد</span>عملکرد
آرشیو خلاصه گزارش اطلاعات مدیریت
آرشیو گزارش اطلاعات مدیریت
سوابق اخبار وزارت نیرو
اخبار فعالیت ها و تصمیمات مسئولان
Collapse خدمات الکترونیکی_1خدمات الکترونیکی_1
خدمات الکترونیکی خدمات مشترکین
خدمات الکترونیکی تحقیقات و کیفیت تجهیزاتآمار بازدید
آدرس و نقشه
آدرس: کرمانشاه، 22 بهمن، میدان گلایول، شرکت برق منطقه ای غرب تلفن: 5-38232001-083 فکس: 38232653-083
ECE: dabir@ghrec.co.ir
پست الکترونیک:info@ghrec.co.ir

اندازه قلم

+a
-a
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه